internationaal waarvrager magical dustmen INTERNATIONAAL
WAARVRAGER


eefje  

Hier meer over 's werelds eerste en enige Internationaal Waarvrager!

Naar startpagina                 

 

Tarot van Vero

Consultruimte Drac de Magister

Drac de Magister Glazen Bol

Drac de Magister, Internationaal Waarvrager. Voor volwassenen en dapperen van geest. Niet voor mensen met hartklachten, behalve liefdesverdriet...
Het lijkt allemaal nogal grappig, maar De Internationaal Waarvrager is de enige ter wereld die gebruik mag en kan maken van Vero's Tarokaarten, en met behulp van een glazen bol, de speciaal voor hem door modeontwerpster Godelief Ceulemans gemaakte lange zwarte jas, handlezen, intelligente vragen en doordringende blikken is een consult al snel verre van tralala...


EEN INTERVIEW
Dit is, voor zover bekend, het enige interview in de 21e eeuw in Nederland met Drac (Dra) de Magister, Internationaal Waarvrager!
Datum/Locatie: 7 september 2014, het Limburgse plaatsje Haler, waar de eerste bezoekers van een Magical DustMen Event nog op eerbiedige afstand blijven.

Ondanks het warme weer is de Internationaal Waarvrager letterlijk gehuld in een prachtige lange zwarte jas. Dit moet de befaamde creatie zijn van modeontwerpster Godelief Ceulemans, speciaal door haar voor de Internationaal Waarvrager gemaakt!
En voor de verandering stellen wij de vragen. Maar dat viel, zeker in het begin, nog niet mee...

---------------------------------------------------------------------------------

 

MEET EN GREET DE INTERNATIONAAL WAARVRAGER

Vraag: Is het waar dat u er naar streeft om meer dan 85% van de mensen die u raadplegen, huilend weer naar buiten te laten komen?
Drac: Nee. Dat cijfer is niet correct.

Vraag: De Meet & Greets zijn zo mogelijk nog populairder dan uw consulten... Hebt u daar een verklaring voor?
Drac: Ja.

Vraag: Veel mensen denken dat u speciale gaves hebt...
Drac: Dat klopt.

Vraag: Welke gaves?
Drac: Ik bedoel dat het klopt dat veel mensen dat denken.

meet & greet met internationaal waarvrager

Meet & Greets met de Internationaal Waarvrager.

Een mooie optie voor wie een sessie niet aandurft.

 

 

 

OVER GETUIGSCHRIFTEN, GELD, EN HYPNOSE

Vraag: Ik las in een referentie met daarbij een foto van een bijzonder knappe mevrouw - in de zin van uiterlijk - dat u haar leven totaal hebt veranderd. Letterlijk schrijft zij: "Mijn leven is totaal veranderd na een consult met Dra, Internationaal Waarvrager. Toen hij op een gegeven moment tijdens de sessie zijn donkere bril afzette werd ik volledig gegrepen. Nooit zal ik zijn blik vergeten die zo intens, aanmoedigend en alvermoedend was dat ik later spontaan een groot bedrag heb overgemaakt naar zijn rekening, alhoewel dat niet per se hoefde."
Mijn vraag is dan: maakt u dan geen misbruik van uw gave?
Drac: Nee. U moet dat universeel en cosmisch zien. Gave, gift, wat is het verschil... En geld gebruik ik juist altijd heel erg goed. Bovendien is het een gefantaseerde referentie die u voorleest, voor theatrale doeleinden.

getuigschrift voor Drac de Magister

Hiernaast een van de vele getuigschriften over Dra's (Dracs) invloed op de mensen die bij hem ter sessie zijn geweest.
Of in dit geval waren het
privé-sessies bij haar thuis.

Het fascinerende relaas van Fifi van Amerongen uit Haren waarin zij getuigt van de levensveranderende invloed van de Internationaal Waarvrager op haar leven.

 

Vraag: Bedient u zich van hypnose? Ik lees in een andere referentie, ook van een dame, dat u haar hand vasthield om die te lezen en dat zij zich totaal in uw ban voelde afglijden...
Drac: Handlezen is geen hypnose, handlezen is flauwe kul. Ik gebruik het alleen soms als middel om iemand haar of zijn doel te laten bereiken. En om aan te geven dat alles in verband staat met elkaar. Het kan dan toch uitstekende resultaten opleveren.

 

GÉÉN OF WÉL BOVENNATUURLIJKE KRACHTEN... EN OVER DE WAARHEID

Vraag: U zegt dat u geen bovennatuurlijke gaves hebt. Maar u zegt ook dat een bovennatuur volgens u niet bestaat. Dan zou het dus best kunnen dat u in de ogen van anderen die daar wel in geloven, wél bovennatuurlijke gaves hebt.
Drac de Magister: Dat zou zo maar kunnen inderdaad.
Vraag: Dan zou het ook kunnen zijn dat u meteen weet wat er met iemand aan de hand is maar dat u dat niet bovennatuurlijk vindt en dat u dat niet tegen die persoon zegt en toch gewoon vragen stelt...?
Drac: Als u dat zo formuleert..., een mate van logica kan ik u dan niet ontzeggen...

 

Vraag: Juist ja. U bent dus geen waarzegger, maar u laat mensen zélf de waarheid zeggen. Kent iedereen de waarheid?
Drac: Ja. Zeker voor zover het zijn of haar eigen leven betreft. Maar soms is men zich daar alleen sluimerend van bewust, of durft men daar niet naar te leven...

Vraag: En de hoge waarheid?
Drac: Hoe stelliger mensen zeggen dat ze die zeker kennen, hoe harder ze liegen. Het spijt me, ik kan daar niet vriendelijker over zijn. Er zijn er maar weinigen -à geen- die deze waarheid kennen, en doet u geen moeite, van mij zult u daarover niets horen. En wat betreft hogere ethiek: er is maar één ethiek, en die kent eigenlijk iedereen: elkaar zoveel mogelijk helpen om een fijn en zinvol leven te hebben en om het mogelijk te maken dat iedereen haar/zijn talenten kan ontplooien.
En laat ik maar meteen weer heel duidelijk zijn: iedereen die dat op de een of andere manier tegenwerkt is een mis-dadiger.

 

OVER ZIEKTE, DOOD, EN DE ZIEL

Vraag: Spelen ziekte en de dood een grote rol tijdens uw sessies?
Antwoord: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Weinig mensen worden ernstig ziek tijdens een sessie, en niet zo veel daarvan sterven dan meteen.
Frappant overigens: veel mensen hebben er vrede mee om te sterven als het zover is. Dat is enerzijds een blamage voor het leven zelf, en voor de maatschappij zoals die op deze planeet is, anderzijds kan het betekenen dat een leven is vervuld. Want het grootste probleem, en ook het verdrietigste wat er bestaat, is als iemand sterft met het gevoel leeg geleefd te hebben. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we elkaar helpen om elkaars talenten en gevoelens te ontplooien, en om volle mensen te zijn.

Vraag: Hebben mensen een ziel? Heeft iedereen een ziel?
Antwoord: Je zou het woord ziel moeten definiëren, maar voor uw gemak: er zijn mensen met een ziel, en mensen zonder ziel. En bovendien kan men een ziel kwijtraken. Zoals men ook -een wonder welhaast- een ziel kan krijgen, bezield kan worden. Maar daar wil ik hier nu niet op ingaan. Ik wil wel zeggen dat als je niet naar je gevoel luistert en niet handelt zoals je gevoel zegt dat het goed is, dat je dan anderen en jezelf tekort doet. Als bij het Taro van Vero de afbeelding van een dief verschijnt, gaat het bijna altijd daarover... Er zijn mensen die zeggen dat ze niet bij hun gevoel kunnen, maar iedereen heeft het vermogen tot bewustzijn. Dat is geen proces, maar een instantanious besef. Sorry dat ik even geen goed Nederlands woord daarvoor weet.

 

HET TARO VAN VERO, EN OVER LANGDURIGE REIZEN

Vraag: Het kwam net al even ter sprake: het Taro van Vero... U bent de enige ter wereld die gebruik kan, en mag, maken van de taro kaarten van Vero.
Drac: Dat klopt. Vroeger gebruikte ik het Oude Tarot van Marseille, vanwege de prachtige plaatjes, maar het Taro van Vero is verreweg veel mooier. Het rijmt ook beter. Het is bovendien geëssensialiseerd, veel duidelijker. Het is ook geen tarot in de gebruikelijke overgeleverde betekenis. Zo zijn er bijvoorbeeld minder kaarten. Overigens, ik ben niet alleen de enige ter wereld die gebruik mag en kan maken van het Taro van Vero, ik heb ook het enige exemplaar daarvan.
En nóg een overigens: ik kan al wel aankondigen dat ik mijn kennis zal overdragen en dat er een uitgave komt van het Taro van Vero, in een bescheiden oplage.

Tarot van Vero

Een unieke afbeelding van het fameuze Taro van Vero, en het onweerlegbare bewijs van het bestaan daarvan. Bemerk de speciale legging van de kaarten door de Internationaal Waarvrager.

De bovenste omgedraaide kaart is de 'vaarwel' kaart, in dit geval te duiden niet als afscheid, maar als 'behouden reis', aldus de Internationaal Waarvrager die ons het maken van deze unieke foto toestond in het kader van dit eenmalige interview.

Vraag: De duiding, legging en verklaring van het Tarot in al zijn vormen, net zoals de I Tjing, is al eeuwenlang omgeven met bijzondere rituelen en grote mystiek. Kunt u daar iets meer over zeggen of is dat verboden?
Drac: Ik verzin het ter plekke.

Vraag: U bedoelt 'verzin' in de etymologische betekenis van 'ver-zin=ver-zien', en dan zelfs 'ver-zien met de zinnen=de zintuigen, en met de geest'...?
Antwoord: Nee, ik bedoel in de zin van 'bij elkaar fantaseren'. En dan blijkt dat het altijd wel ergens op slaat.

Vraag: Niet alleen bent u De Waarvrager, u bent zelfs Internationaal Waarvrager.
Is dat niet veel reizen dan?
Dra: Dat is waar. Gelukkig zijn er tegenwoordig goede wegen. Vroeger had men karresporen en moest men door de modder lopen. Nu gebruikt men asfalt en andere materialen. Ook zijn er nu vliegtuigen. Dat was vroeger wel anders. Toen was ik vaak dagen bezig om een kleine afstand af te leggen. Dat gebeurt overigens nu ook nog wel. Ik heb het dan over fysieke afstanden natuurlijk.

Vraag: Natuurlijk. U hebt het niet over de afstanden die u moeiteloos overbrugt met uw geest!
Antwoord: Ja en nee.

Vraag: Hoe bedoelt u 'ja en nee'?
Drac: Ja: daar heb ik het niet over, en nee: afstanden overbruggen met mijn geest, dat gaat niet moeiteloos. Het kost veel energie, net als de consulten. Daarvan denken mensen ook vaak dat het vanzelf gaat.

poster internationaal waarvrager

Collector's item.

Eén van de flyers uit de 2014 collectie.
Er zijn nu geen exemplaren meer van verkrijgbaar.
Algemeen wordt aangenomen dat het bewaren van een dergelijke flyer in -of ingelijst op- een nachtkastje een waarheids- en liefdesverhogend effect kan hebben.

Vraag: Veel reizen, de enige Internationaal Waarvrager ter wereld, geen thuis... Heeft iemand u wel eens gevraagd of u eenzaam bent?
Antwoord: Nee.

Vraag: Bent u eenzaam?
Antwoord: Dan moet ik nu het antwoord op uw vorige vraag corrigeren...

Vraag: Hoe wist u dat u waarvrager bent?
Drac: Door het teken.

Vraag: Het teken?
Drac: De verticaal doorsneden voorhoofdslijnen, die komen zelden voor, zijn een aanwijzing. Maar de dwars doorlopende diepe separa, of unilijn, het is maar hoe je het bekijkt, van de rechterhand wat maar enkele mensen op aarde hebben is een onmiskenbaar teken. In heel mijn bestaan heb ik maar 1 keer gehoord over iemand anders die dat ook heeft. Toen Ariadne X. -de fameuze en zeer zeer sympathieke pianiste- bij mij ter sessie was vertelde ze mij vrijwillig over haar broer, die ook het teken heeft.

Vraag: U gelooft in dit soort bovennatuurlijke dingen?
Drac: Nee, natuurlijk niet. Er zijn geen bovennatuurlijke dingen, er is alleen onwetendheid. En ik geloof niet ergens in. Ik geloof ook niet in wetenschap.

Vraag: U gelooft dus ook niet in godsdienstigheid?
Drac: Ik kan begrijpen dat in vroegere tijden mensen de verhalen over goden aannamen. Ook dat mensen tijdens hun dood graag beloond willen worden als ze tijdens hun leven worden voorgelogen, uitgebuit en misbruikt.
En ook dat het fijn is voor bijzondere en gevoelige mensen die best eenzaam zijn om te kunnen geloven dat er iemand is die naar hen luistert en die zich over hen zal ontfermen.

Consultruimte Drac de Magister
Drac de Magister, Internationaal Waarvrager, stelt nauwelijks extreem hoge eisen aan zijn werkplekken.
Hier een van zijn provisorische sessieonderkomens van afgelopen zomer.


Vraag: Wat maakt u het meeste mee tijdens uw sessies? Wat blijkt als de waarheid boven komt?
Antwoord: Dat mensen hun dromen niet vervullen omdat ze bang zijn. Dat mensen in een ongelukkige situatie blijven omdat ze denken dat ze niet goed genoeg zijn voor geluk. Dat mensen denken dat ze geluk moeten verdienen. Dat mensen worden gemanipuleerd om gehoorzaam te zijn. Dat mensen graag willen delen maar dat hen alles om te delen wordt afgenomen. Dat veel mensen hun talenten niet kunnen gebruiken maar slechts leven om te kunnen overleven. En dat mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen.

Vraag: Zijn er slechte mensen?
Antwoord: Ja er zijn evil mensen, die er bewust voor kiezen om slecht te zijn of te worden. Dat is: willens en wetens andere mensen manipuleren, en mensen, dieren en de natuur misbruiken. Helaas komen veel van deze mensen sympathiek en redelijk over. Zij zijn getraind en listig. Men vindt ze zeer zeer zeer zeer zeer zeer zeer zeer veel in de politiek, de georganiseerde en geleide godsdienst, de media, geïnternationaliseerde bedrijven en internationale organisaties, en in het geldwezen. Er is overigens een nauwe connectie tussen deze 6.

Vraag: Hoe zit het met zoveel mogelijk met contant geld betalen, en waarom?
Antwoord: Ja, die vragen zou ik ook kunnen stellen. Is de mogelijkheid om met contant geld te kunnen blijven betalen essentieel om te voorkomen dat de mensheid slaaf wordt van de heersende families en hun politici?
En wat te denken van het intelligentieniveau van iemand die bij de kassa heeft staan: liever pinnen. Staat die straks slim te koekeloeren als zijn of haar rekening is geblokkeerd omdat zij/hij niet volgzaam genoeg is en er dan geen andere betalingsmanier meer bestaat?
Hoe vrij zijn haar of zijn kinderen of kleinkinderen straks nog? Of maakt dat niet uit, omdat het nu allemaal wel makkelijk is zo...
Overigens: mijn sessies zijn altijd gratis.

HIER KUNT U BETALEN MET GELD ! CONTANT BETALEN?
JA, GRAAG!

 

 

 

Vraag: Wat is volgens u waarheid?
Antwoord: We hebben geen juist besef van de realiteit. En we hebben geen besef van ons eigen vermogen om de realiteit te scheppen. En we hebben een totaal verkeerd beeld van wat tijd is, van het begrip tijd. Tijd wordt als een liniair gegeven voorgesteld om macht uit te kunnen oefenen en om grip te hebben. Overigens: er is geen 'waarheid volgens mij', er is waarheid volgens iedereen zelf.

(Vraag, of the record: Ik moet het toch vragen. Er is iemand die zich afvraagt of u een probleem hebt met macht?

waarom moet u dat?

Pardon?

waarom moet u dat vragen?

Oké, nee dat is zo, dat moet ik helemaal niet.)


OVER FAVORIETE FILMS EN OVER WAZAM

Andere vraag (om even wat ontspanning in te brengen): Wat is uw favoriete film?
Antwoord: Dat varieert. Eerst was het 'Batman, The Movie' van Lego, met die lego blokjes. Op dit moment is het 'Sky Captain and the World of Tomorrow'.

Vraag: Batman van Lego..!!!??? Ik wist niet dat er ook een Batman film van Lego is !? Is die nog te koop !? En Sky Captain, met welke acteurs is die, en wie is de regisseur? En wie heeft het geschreven?
Drac: U overvraagt mij ruimschoots.

Vraag: Er zijn mensen die zich afvragen of u serieus bent?
Drac: Laat ik duidelijk zijn. Ik beschik niet over 'bovennatuurlijke' machten of over meer 'wetenschap' dan bijvoorbeeld Krishnamurti. Maar die 'wetenschap' heb ik wel. Ik ben als Wazam, die geen status heeft. Maar in tegenstelling tot Wazam ben ik totally saai. En wat ik doe is ook niet romantisch. Ik probeer uitsluitend om door middel van vragen iemand er voor uit te laten komen wat hem of haar dwars zit. En hoe dat op te lossen. En zet 'weten' en 'wetenschap' maar altijd tussen haakjes als ik die woorden gebruik...

wazam

WAZAM, de vegetarische kat.
Altijd als er een neiging tot aanhangers ontstond, verdween hij. Ook hij ontkende het bestaan van een 'bovennatuur', net zoals Drac de Magister, Internationaal Waarvrager.

Vraag: Er gaat een hardnekkig gerucht als dat u betrokken zou zijn bij de te verwachten uitgave van De Ahnacrist / De Anachrist... Is dat waar?
Antwoord: Oh, ah... (er valt even een stilte, en dan:) Het is nu niet de tijd noch de gelegenheid om daar op in te gaan. Het spijt me. Het enige dat ik wel kan zeggen is dat dit boek, de drie delen, dat dit boek voor veel mensen een enorm troostend en stimulerend effect zal kunnen hebben.

Vraag (doorgaand op wat er eerder is gezegd, journalistiek gezien niet meer done, maar vooruit...): Tot slot, nog even terugkomend op wat u zei over dat mensen weinig ziek worden tijdens een sessie met u... Het gebeurt dus wel...?
Drac: Nou ja... gebeurt, gebeurt... Dat is een groot woord.

Vraag (eigenlijk meer een opmerking): Ik vind het eerlijk gezegd niet zo'n groot woord...
Antwoord (eigenlijk meer een vraag): Nee oké, daar zegt u iets waars. Middelgroot dan...?

Interviewer: Euh.. ja...   JA..!!
Tot slot, hoe zou u zelf uw sessies omschrijven?
Drac: Eerlijk gezegd vind ik de omschrijving op de site van Magical DustMen wel kloppend. Ook wat daar geschreven zal worden over mijn jas, die is gemaakt door modeontwerpster Godelief Ceulemans.

 

                                 ------------------------------------------------------------------------------------

terug naar boven

Breaking news. Wordt verwacht: een tweede interview met de Internationaal Waarvrager.
Over de op handen zijnde uitgave van het TARO VAN VERO. Over wat het acroniem D.R.A.C. betekent.
En over zijn bijdrage aan de lang verwachte publicatie van 'De Ahnacrist/De Anachrist' (The Ahnacrist/The Anachrist, L' Ahnacriste/L' Anachriste) en over de voorbereiding van de verfilming van het boek.

In de NorseWafelbakker magical dustmen palace banner kiosk magical dustmen
aankondiging Magical DustMen in Warkunst magical dustmen vaudeville theatre
Magical dustmen bij uffelse molen magical dustmen siddo martens bij coco maria Drac de Magister en glazen bol
craycin